KUNDESENTER

 

FORSIDE KUNDESENTER →

 


 

Klubb- og profilavtaler

 

No Limit Sport er et klubbmerke som tilbyr klubbutstyr til klubb, lag, forbund, bedrifts- og studentidretten. Gjennom vårt konsept kan vi tilby klubb- og profilavtaler, slik:

 

Spons/promopakke

Ved inngåelse av en langsiktig avtale tilbyr vi spons/promopakke. Dette forhandles i hvert enkelt tilfelle med bakgrunn i klubbens størrelse (potensiale uttak) og en vurdering rundt avtalens totalitet. Det er viktig for oss at det er en balanse mellom hva vi bidrar med i forhold til hva klubben med medlemmer har mulighet til å handle (uttak).   

 

Rabatter

Vi tilbyr høye rabatter både til klubben sentralt og til klubbens medlemmer. Vi har en rabattstruktur som gir klubben stor fleksibilitet i forhold til hvor stor medlemsrabatten skal være og det er klubben selv som bestemmer dette. 

 

Inntekter

Siden all medlemshandel skjer gjennom klubbens nettbutikk, er klubben vår "forhandler". Dette medfører at klubben mottar en avanse fra alt medlemssalg og klubben bestemmer selv størrelsen på disse inntektene ut i fra en avtalestruktur.  

 

Nettbutikk

Vi setter opp og drifter klubbens nettbutikk, gratis. Varer leveres direkte til lag eller medlem, slik at medlemshandel ikke gir klubben noe form for merarbeid. Vi gjør jobben.

 

Det lille ekstra

Velg en unik klubbdesign. En designuttrykk som gjør det kult å delta med klubbens logo på brystet og som ser proft ut, da design og trykk tilpasses hverandre. Med fritt valg av farger, vet klubben at en ikke må gå på komprimiss i forhold til klubbens farger og så er det mye penger spart ved at trykken er inkludert i våre priser. Betaler sponsor for trykken, er dette penger tjent!

 

Les mer her.


 

FORSIDE KUNDESENTER →