Nolimit Sport er spesialist på sublimering
- morgendagens klubbtøy!

 

Nolimit Sport har spesialisert seg på sublimering av teknisk kvalitet bekledning til klubb og lag.

Sublimering er fremtidens trykke-teknologi og passer perfekt til klubbtøy.

Trykken er integrert i selve stoffet til plagget og forvitrer ikke over tid med bruk og vask.

Sublimering gir klubben nye muligheter, fleksibilitet og få begrensninger.

Vi leverer også ikke-sublimert klubbtøy.

 


FLEKSIBELT
- med få begrensninger!

 

Fritt valg av design og uttrykk på hele klubb kolleksjonen. Fra enkel ensfarget design, til design med større grad av identitet. Klubben velger selv nivå på ønsket design.
 
Fritt valg av farger, hvor klubben kan få akkurat den farge-kombinasjonen som ønskes på hele eller deler av kolleksjonen.

Oppsett av designen inkluderer all påføring av logoer, tekster, navn og nummer. Den profil klubben har behov for, ferdig levert og helt uten kostnader.

 


FORUTSIGBART
- leveringsdyktig produksjon!

 

 

Nolimit Sport produserer klubbtøy på egen fabrikk og er uavhengig av andre eller et internasjonalt merke sin produksjon og varelager situasjon. 

Vi vil alltid være i en posisjon til å produsere nøyaktig det kvantum hver enkelt kunde har behov for og vi leverer samme kolleksjon så lenge klubben ønsker det. 

Både ved bestilling før sesong og for påfyll i sesong, kan vi tilby markedets kanskje raskeste produksjonstid med 2-4 uker. Normalen for påfyll er 2+ uker. 

 ENKELT
- vi gjør jobben!

 

 

Som en del av vårt konsept tilbyr vi å drifte en egen nettbutikk på vegne av våre klubber, helt uten kostnader. En komplett og profesjonell nettbutikk som drifter klubbens medlemshandel.

Vi klargjør butikken for salg slik at medlemmer enkelt kan bestille klubbutstyr 24/7 fra sin egen stue. Vi håndterer bestillinger, pakker og sender direkte hjem til medlemmet.

Løsningen forenkler klubbens hverdag vedrørende medlems-handel. Vi gjør jobben og så kan klubben fokusere på andre aktiviteter. 

 GUNSTIG
- rabatter & inntekter!

 

 

Klubbavtale gir klubben økonomiske fordeler og vi jobber med løsninger som sponsorat med gratispakke, gode rabatter og inntektsmuligheter. 

Vi tilbyr en gunstig rabattstruktur og en fleksibel løsning som gir klubben mulighet til å styre rabatter internt ut i fra hva som er viktig for klubben. I denne rabattstrukturen ligger det også inntektsmuligheter. 

Våre klubbavtaler er i stor grad uten kjøpsforpliktelse, men ved større sponsorat er dette noe vi vil vurdere slik at klubbavtalen har en viss balanse. 

 

Ring meg! 
Legg inn navn og telefonnummer, så ringer vi deg opp snarest mulig med svar på dine spørsmål.
Du er også velkommen til å kontakte oss på: salg@nolimitsport.no.